YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI

Bebeklik ve erken çocukluk döneminde, sosyal etkileşim, dil gelişimi ve tekrarlayıcı davranışlarla, birden fazla alanda belirgin olarak görünen gelişim yetersizliğine yaygın gelişimsel bozukluklar adını veriyoruz. Beş temel bozukluğu içine almaktadır;

 •     Otizm (OSB- otizm spektrum bozukluğu)
 •     Rett Sendromu
 •     Dezintegratif bozukluk
 •     Asperger sendromu
 •     Başka Türlü Adlandırılmayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB- BTA)

Hangi durumlarda şüphelenmeliyim, ne yapmalıyım?

Bebeğimizin dil gelişimindeki evreleri:

 •     Birinci ay ve sonrasında konuşmanın alt yapısını oluşturan “o,u” vb. sesleri çıkaramıyorsa,
 •     Dördüncü  ay ve sonrasında (babıldama-agulama evresi) ünlü ve ünsüz harfleri birlikte kullanarak ba-ba de-de vb. heceleri çıkaramıyorsa,
 •     Altıncı ay ve sonrasında (heceleme-çağıldama evresi) tekrar eden üç heceli kelimeleri kullanamıyorsa,
 •     Bir yaş sonrası tek sözcük evresinde (morgen) yaşadığı anla ilgili isteklerini ifade edemiyorsa (su-mama vb.),
 •     İki yaş ve sonrasında kelimeleri birleştirerek cümleler kuramıyor ve tepkisiz ise,
 •     Sosyal iletişim, göz teması kuramama, isim söylendiğinde ve çağırıldığında tepkisizse, taklit becerilerine duyarsız kalıp davranış problemleri gösteriyorsa, ten temasına tepki verip (dokunma, sarılma) ve duyusal tepkileri fazla ise, arkadaşları ile ilişki kurmayıp kendi dünyasını oluşturmuşsa ve çocuğumuz bu belirtilerden bir veya birkaçını sıklıkla bir arada gösteriyorsa tanı için hastanelerin nöroloji, psikiyatri, psikoloji bölümlerinin ortak çalışmaları sonucu ortaya çıkan tanıyı dikkate almalıyız.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Motor beceriler, Sosyal beceriler, çağıldama evresi

Kurum olarak ne yapıyoruz?

Tanısı koyulmuş öğrencimizin okul, özel eğitim, anne baba ve sosyal çevresini de içeri alarak öğrencimize özgü bireysel programı uzman eğitimciler eşliğinde;

 •     Dil ve iletişim becerileri
 •     Sosyal beceriler
 •     Taklit becerileri
 •     Motor beceriler
 •     Oyun becerileri
 •     Günlük yaşam becerileri

Başlıkları altında birleştirerek öğrencimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurup öğrenci tanıma tekniklerini uyguladıktan sonra gerekli materyal ve kaynaklarla becerilere ait uygun yöntem ve stratejileri kullanarak bütüncül bir eğitim programı uygulanmaktayız.

Erken tanı, kabullenme, eğitim desteği ve sevgi ile hep ileriye…

Önemli Bilgiler:

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Özel Eğitim Programı Ankara programına sahip eğitim kurumlarından en önemlisi olan Fatih Gama Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi , Ankara Etimesgut Sincan adresinde yer almaktadır. Ayrıca Etimesgut, Sincan, Eryaman, Fatih, Törekent, Yenikent, Yapracık, Turkuaz bölgelerine hizmet vermekte olan eğitim kurumumuzda servis imkanı bulunmaktadır.